ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด...

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด...

เรื่องเชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ที่ GSU ชิคาโก้

เรื่องเชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ที่ GSU ชิคาโก้...

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์...E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง