ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้...

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทดลองใช้

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทดลองใช้ medical database...

>>ประกาศรับสมัคร<<แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...

ให้ทุนฟุลไบรท์ ให้เปล่า 1 เทอมสำหรับไปเข้าร่วมศึกษาที่อเมริกา 1 ภาคเรียน

ให้ทุนฟุลไบรท์ ให้เปล่า 1 เทอมสำหรับไปเข้าร่วมศึกษาที่อเมริกา 1 ภาคเรียน...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง