ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศ<< เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​ รอบที่ ๑

ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​ รอบที่ ๑...

การสอบ MEQ

การสอบ MEQ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง "การออกแบบการสอบและการประเมินหลักสูตร"...

การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)

การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)...

>>ประกาศ<< ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ...

สวรส. ประกาศ รับข้อเสนอ ขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สวรส. ประกาศ รับข้อเสนอ ขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง